Всичко, което (НЕ) знаете за UVC дезинфекцията и как се бори с до 99,99% от вирусите и бактериите на работното място

Събитията от началото на 2020-та година и ситуацията с вируса SARS-CoV-2 показаха колко е важно да обръщаме внимание на хигиената на работното място. Без значение дали работите в офис, медицински център, хотел, ресторант, кабинет, производство, склад или в друго пространство, стандартите за чистота трябва да бъдат много по-високи от тези, с които бяхме свикнали до […]

Тенденции в индустриалното почистване

Почистването на детайли и компоненти в индустрията вече е наложено като ключова стъпка за добавяне на стойност в цялата производствена верига. Новите тенденции обаче поставят и нови предизвикателства пред почистването на индустриални части и детайли. Например, насочеността на производствата към все по-малки и по-сложни части и компоненти, очакванията към които са да бъдат с още […]