Управление на отпадъци от разтворители

Тех Индустри България ЕООД е един от малкото доставчици на химикали и машини за индустрията, предлагащ извозване и рециклиране на разтворители. Ние системно извозваме отпадъците, генерирани от продуктите, които пускаме на пазара, спазвайки законодалните и екологичните практики. По този начин сме предотвратили попадането в околната среда на значителни количества опасни вещества.

Свържи се с нас

Контакти

телефон

+359 32 342 555