Управление на отпадъци от разтворители

Ние ще се погрижим за безопасно и екологично извозване на отпадъците от разтворители и чистители.

Инженеринг и производство

Проектиране и производство на допълнителни съоръжения, машини, оборудване и модули.

Байцване и пасивиране

Външно, надеждно третиране на изделия в кратък срок с германско качество и технология.

Обезмасляване на детайли

Цялостна договорна услуга за обезмасляване и почистване на детайли и компоненти.

Обучения и одити

Разнообразни обучения в сферата на индустриалното почистване и химично третиране на детайли.

Монтаж и сервиз

Сервизиране на машини и инсталации на място при клиента или в наша база в град Пловдив.

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВАШАТА ИНДУСТРИЯ

Стремим да доставяме оборудване, което да бъде готово за пускане в експлоатация. И все пак често се налага и да се измисли индивидуално решение. Затова предлагаме услуги по проектиране и производство на допълнителни съоръжения, машини, оборудване и модули за автоматизация на индустриални процеси. Екипът ни ще изготви дизайн, позволяващ да се визуализира и прецизира Вашата идея, преди превръщането и в готов продукт. В собствената ни производствена база имаме възможност да изпълним Вашата поръчка в кратки срокове.