UVPro BD2016 HD
UVPro BD2016 HD
Устройствата UVpro BD 2016 HD са идеални за надеждна дезинфекция на лентови конвейери в хранително-вкусовата индустрия.
UVPro BFM
UVPro BFM
Серията модули UVpro BFM се използва в линии за опаковане и пълнене, както и при дезинфекция на фолио.
UVPro WDO
UVPro WDO
UVpro облъчвателите от WDS-серията се използват за дезинфекция в лаборатории, лекарски кабинети и производствени помещения.
UVPro WDS
UVPro WDS
UVpro облъчвателите от WDO-серията се използват за дезинфекция в лаборатории, лекарски кабинети и производствени помещения.

За UVPro

Повече от 15 години фирма ORCA GmbH Германия произвежда уредите с марка UVPro за дезинфекция на повърхности, въздух и вода с UVC светлина. UVC дезинфекцията намира широко приложение в хранително-вкусовата промишленост и медицината. По време на пандемията от COVID-19 обхватът на приложението на UVC дезинфекция се разрастна значително, като сега за технологията се отварят нови перспективи във все повече области.