Автомобилостроене

Почистващи инсталации и линии за обезмасляване, deburring и предварително третиране.

Металообработка

Енергийно ефективни решения за почистване на детайли и повърхности.

Металургия

Надеждни машини и почистващи препарати за heavy-duty приложения.

Алуминиева индустрия

Широка гама доказани химикали за предварително третиране и обработка на алуминий.

Сервизи и ремонтни бази

Всичко необходимо за сервиза – обезмасляване, смазване, консервиране на различни детайли.

Оптика, електроника, медицина

Решения, отговарящи на най-високите изисквания за чистота на оптични и лазерни компоненти.

Пластмасова индустрия

Уреди и препарати за бързо, ефективно и лесно почистване на матрици и шприцформи.

Хранително-вкусова промишленост

UVC модули за стерилизация на опаковки, повърхности и въздух в производството на храни и напитки.

Стъкларска индустрия

Ултразвукови вани и машини за почистване на части, форми за бутилки, домакински изделия и др.

Дървопреработване и мебелна индустрия

Продукти, удължаващи живота на инструментите и машинните при поддръжката и почистването.

Индустрии

Тех Индустри предлага продуктови и технологични решения за качество и сигурност в производствата в редица индустрии. Ние доставяме машини, оборудване и техническа химия за третиране на повърхности, обезмасляване на детайли, поддръжка и дезинфекция.