Тенденции в индустриалното почистване

Тенденции в индустриалното почистване

Почистването на детайли и компоненти в индустрията вече е наложено като ключова стъпка за добавяне на стойност в цялата производствена верига.

Новите тенденции обаче поставят и нови предизвикателства пред почистването на индустриални части и детайли. Например, насочеността на производствата към все по-малки и по-сложни части и компоненти, очакванията към които са да бъдат с още по-дълъг живот и по-високо качество.

Други фактори, които оказват пряко влияние върху индустриалното почистване, са по-малкият жизнен цикъл на продукта, използването на нови материали, глобализацията и големите технически разработки като конфигуриране на производствените процеси в съответствие с Industry 4.0.

Автоматизацията придобива широка привлекателност

Концепцията за автоматизирани процеси на индустриалното почистване не е нова. В промишлеността вече се използват автоматични машини и съоръжения за почистване на детайли и компоненти.

Автоматизацията е интересна тенденция най-вече заради начина, по който се отразява в по-мащабен план. Освен че е неизменна предпоставка за постигане на необходимото качество на чистота, тя става все по-достъпна за по-широк кръг от предприятия и сектори. Наред с новите роботи и машини доставчиците разработват и иновативни решения за управление и мобилност. Те позволяват на компаниите да подобрят ефективността на своите процеси и да разполагат с информация в реално време, за да работят въз основа на данни вместо на стандартни процедури.

Очаквания към по-адаптивни системи

За да бъдат компаниите подготвени за променящите се пазарни нужди и все по-високите технически изисквания, гъвкавостта на почистващите инсталации става все по-важна.

Индустриалното почистване вече предвижда нововъзникващите нужди чрез проектиране на инсталации с висока адаптивност, възможност за постигане на различни стандарти на чистота и използване на разнообразни методи за почистване. Това означава инсталиране на по-ефективни ултразвукови системи, помпи за налягане и филтриращи системи, както и технически разработки, които позволяват на операторите на инсталацията да регулират параметрите на почистване в реално време.

Нарастващо значение на финото и ултрафиното почистване

Изискването за компоненти, отговарящи на все по-високи стандарти за чистота, идва най-вече от области като високи технологии, микротехнологии и електроника. Компонентите в автономното шофиране, например, идват с редица изисквания за високи експлоатационни характеристики и поставят нови предизвикателства пред почистващата индустрия. За да се премахнат замърсяванията и да се постигне необходимата степен на чистота, производителите все повече се обръщат към фини и ултрафини процеси на почистване. Наред с основния дизайн и конфигурация на почистващата инсталация (броят на пречиствателните станции и съоръженията за сушене) плюс подходяща почистваща технология (напр. ултразвук) и почистващата химия, трябва да бъдат взети предвид и други технически аспекти като тръбопроводи, автоматизация на конвейерите и управление на въздушния поток в инсталацията.

Ecoclean е водещият световен производител на автоматизирани почистващи инсталации с представителства в Европа, Америка и Азия. Клиенти от автомобилната индустрия и техните поддоставчици, както и производители на компоненти за множество индустриални отрасли се доверяват на иновативните технологии и професионално обслужване на Ecoclean. Инсталациите на Ecoclean се отличават с повишена адаптивност, голям капацитет на зареждане, изключително лесна поддръжка и иновативно управление. Покриват широк спектър от приложения, както за грубо, така и за фино почистване.

Тех Индустри е официален представител на Ecoclean за България. Нашите специалисти ще ви консултират за избора на подходяща инсталация, през точния почистващ препарат, до анализа на техническата чистота. Tech Industry е до вас във всяка крачка от процеса по създаване на технически чисти детайли.

Свържете се с нас на тел. 032 34 25 55 или имейл: info@techindustrybg.com, за да научите повече. Очакваме ви!

Разгледайте почистващите инсталации на Ecoclean на нашия сайт: https://techindustrybg.com/

EcoCwave е еднокамерна почистваща инсталация с препарати на водна основа.

EcoCwave е еднокамерна почистваща инсталация с препарати на водна основа. Инсталацията е разработена за фино и грубо почистване чрез потапяне на детайлите и работи под пълен вакуум.

Minio 85C e инсталация за почистване с разтворители, специално разработена за малки детайли със сложна геометрия

 

Minio 85C e инсталация за почистване с разтворители, специално разработена за малки детайли със сложна геометрия от стомана, неръждаема стомана, алуминий, месинг, бронз или мед.