Инсталациите на Ecoclean - Tech Industry

Първокласно почистване на части и детайли в индустрията с инсталациите на Ecoclean

Почистването на механично обработени метални детайли е неизменна част от производствения процес на всяко съвременно предприятие. От избора на подходяща миеща инсталация и почистващ препарат обаче зависи качеството и ефективността на самото почистване, обезмасляване или консервиране.

Инсталациите на Ecoclean гарантират икономично и надеждно почистване с постоянни резултати за години напред

Ecoclean e производител на ориентирани към бъдещето инсталации и услуги за индустриално почистване на компоненти и обработка на повърхности. Системите им намират приложение както при почистване на дребни компоненти в насипно състояние, така и при прецизни компоненти и големи части от метал, пластмаса и керамика.

Инсталациите на Ecoclean са познати в цял свят. Компанията има 12 филиала в 90 страни и продължава да се развива. Успехът ми се дължи на техния иновативен подход, водещи технологични решения, устойчивост, близост до клиента, разнообразие и коректност.

Тех Индустри е официален представител на Ecoclean за България, като предлагаме цялата им гама почистващи инсталации и можем да ги конфигурираме според изикванията на клиента.

В кои индустрии се прилагат почистващите инсталации Ecoclean

Почистващите инсталации на Ecoclean намират приложение най-вече в автомобилната индустрия и нейните поддоставчици. Ще срещнете системите им и в много други индустриални отрасли – от медицинската техника и фината механика, през машиностроенето, до енергетиката и самолетостроенето.

Предлагат разнообразни индивидуални решения за високотехнологични сектори като: оптика, медицинска техника, прецизна механика, авиация и други, където се търси изключително високо ниво на техническа чистота.

Предимства на почистващите инсталации на Ecoclean

Частите и детайлите в производствата традиционно се почистват с инсталации от тунелен тип, отворени вани и всички варианти на открити миещи машин. Прекият достъп до химикала и процеса крият рискове за работника, а при продукцията се създават условия за лошо качество на почистване, засъхнали петна, останали стружки и дори образуване на корозия при някои материали.

Машините на Ecoclean обаче са еднокамерни и с вакуумно запечатана миеща камера, в която бързо и последователно се изпълняват всички необходими за процеса операции – инжекционно впръскване, потапяне, ултразвуково почистване, изпръскване с високо налягане, сушене с горещ въздух и сушене с вакуум. Иновативният начин на управление прави работата с този тип миещи машини лесна и безопасна. Те налагат нови стандарти откъм производителност и гъвкавост.

Инсталациите на Ecoclean са компактно решение за икономично и надеждно почистване с:

 • Универсални възможности за приложение: за грубо и фино почистване
 • Иновативни машини и инсталации: заемащи минимална площ 5,5 кв.м. (машина с 2 резервоара)
 • Намаляване на разходите за измиване на детайли до 30%: чрез оптимално разположение при зареждането
 • 100% изсушаване: горещ въздух и вакуум
 • Възможност за надграждане с допълнителни компоненти: фино почистване, наблюдение, регенериране на почистващия препарат
 • Лесно управление: модерен HMI-панел за мониторинг в реално време
 • Оптимизирано управление на препарата: вертикални, цилиндрични преливни резервоари

Видове индустриално почистване и кога какво се използва

Мокро химично почистване

То е подходящо за почти всички случаи на замърсяване и често приложимо в случаи на замърсяване в металообработващата индустрия. Ефективността и стабилността на почистващия процес зависят до голяма степен от способността на използвания препарат да разтваря замърсявания. Използват се водоразтворими препарати или органични разтворители, като последните се разделят на хлорирани въглеводороди (CKW), нехалогенирани въглеводороди (KW) и полярни разтворители (P). При избора на подходящ почистващ агент важи правилото – сходното чисти сходно:

 • Разтворител се използва най-често при замърсявания на основата на минерални масла (неполярни), като обработващи масла, смазки и вакси.
 • Ултразвук или изпръскване се прилага при обезмасляване и премахване на стружки и частици чрез загуба на адхезия към повърхността
 • Водоразтворими препарати се използват за премахване на замърсявания на водна основа (полярни), като охлаждащи и смазочни емулсии, полиращи пасти, добавки, соли, абразиви и други твърди вещества

Препоръчително е провеждането на тестови измивания, за да се установи съвместимостта на материала и желания краен резултат. За да се гарантира постоянно качество при почистването с препарати на водна основа, е необходим непрекъснат мониторинг на процеса чрез контролиране на важни показатели, като концентрация на почистващия разтвор, температура, качество на водата за изплакване, състояние на филтрите.

Класически примери за водно почистване

Освен за отмиване на полярни замърсявания, водното почистване може да се прилага и в случаите, когато се изисква едновременно фосфатиране или активиране на повърхността, например при блестящи повърхности при алуминиеви детайли. Този метод на почистване се препоръчва и при премахване на ръжда, почистване след термичнa обработка или след азотиране. Почистващият процес може да се осъществява в еднокамерни или многокамерни инсталации.

Друга област на приложение е финото и ултра-финото почистване при изключително високи изисквания за чистота, например при хидравлични части или преди нанасяне на PVD- и CVD-покрития върху машинни инструменти и индексируеми вложки. За тези приложения Ecoclean предлага комплексни линии с последователни вани за потапяне. При тези инсталации постигнатият резултат зависи от броя на почистващите и изплакващи вани – колкото повече са те, толкова по-добър е разтварящият ефект. От друга страна, механичните процеси като ултразвук и инжекционно почистване, допълнително подобряват крайния резултат.

Почистване с разтворители след машинна обработка на детайлите

Често металните детайли минават през няколко вида обработка като стругувани, фрезоване и шлайфане. Изборът на почистващ препарат трябва да е съобразен с основното замърсяване, което остава върху детайлите и понякога налага междинно почистване.

При процесите по щанцоване и дълбоко изтегляне често се използват хлорирани масла, след което детайлите се почистват с водоразтворим препарат. Това обаче често води до незадоволителни резултати от почистването, ограничен избор на почистващи инсталации и високи разходи, тъй като използването на масла изисква честа смяна на препарата в измиващите и изплакващи резервоари. Това, от своя страна, е свързано с разход на препарат, вода и енергия, както и с извозването на замърсените течности.

Подходящо в тези случаи е използването на хлорирани въглеводороди, например перхлоретилен. Въпреки че съдържащия се в обработващото масло хлор променя pH-стойността на разтворителя, тя може да се възстанови чрез стабилизация на хлорираните въглеводороди, така че да се осигури по-дълго време за експлоатация. Стабилизирането на нехалогенирани въглеводороди и модифицирани алкохоли технически също е възможно.

 • Разтворители се препоръчват също при процеси по закаляване, тъй като след охлаждане детайлите са силно омаслени.
 • Инсталациите, работещи с разтворители, предлагат предимства по отношение на почистващите резултати, времето за експлоатация и възможност за пречистване на почистващия препарат.
 • За постигане на оптимално качество при последващи процеси (нанасяне на покритие, запояване или заваряване) се изискват обезмаслени повърхности.
 • Системите за почистване с разтворители са се доказали като надеждно и икономически ефективно решение за ефективна временна защита от корозия.

Имате нужда от почистваща инсталация за вашето производство

Тех Индустри е официален представител за България на Ecoclean, като предлагаме доставка и пускане в експлоатация на миещите инсталации. Доставяме подходящата почистваща химия и извозваме обратно отработения обезмаслител.

Широкото портфолио от инсталации на Ecoclean съдържа системи за всички почистващи агенти. По отношение на размери, технологичен процес, пречистване на препарата и изсушаването, инсталациите могат да бъдат адаптирани спрямо конкретните изисквания за чистота, производителност и геометрия на компонентите.

Свържете се с нашия екип за допълнителна информация и въпроси:

Телефон: 032 / 34 25 55
Имейл: sales@techindustrybg.com

На място в офис: гр. Пловдив, бул. Марица 154