Как да постигнем не просто чисти, а „технически чисти“ детайли?

Чистотата на механично обработените детайли и прецизни компоненти е решаващ фактор за качественото производство.

Спецификацията за чистота на детайла е не просто важна част от производствения процес, а стандарт, към който трябва да се придържат доставчиците от редица индустрии. Тя е от особено значение за производителите на прецизни автомобилни, хидравлични, оптични и медицински компоненти.

КАКВО ОЗНАЧАВА „ТЕХНИЧЕСКА ЧИСТОТА“ НА ДЕТАЙЛА?

Терминът „техническа чистота“ се отнася до намаляването на замърсяванията и частиците върху повърхността на детайлите.

Благодарение на технически чистите детайли могат да се избегнати редица последващи неизправности и функционални грешки. Чистотата е също предпоставка за нанасянето на различни покрития върху частите. Играе огромна роля при автоматизацията на монтажа, а като вземем под внимание, че все повече работни операции се извършват от роботи, наличието на замърсявания може да блокира цели производствени линии.

Основните методи и направления за измерване и документиране на техническата чистота са посочени в стандарт ISO 16232 и в немския му еквивалент VDA Band 19.

ЗАЩО ТЕХНИЧЕСКАТА ЧИСТОТА НА ДЕТАЙЛИТЕ Е ВАЖНА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ?

Чистотата на детайлите е не просто задължение, а ключов фактор за българските производители, които се ориентират към международните пазари. За да бъдат конкурентноспособни, трябва да съумеят да посрещат все по-високите изисквания за качество и контрол в производството. Макар че в нашата страна на процеса по измиване на детайлите се гледа като на „необходимо зло“, вече е назрял моментът този мироглед да се промени.

КАК ДА ОСИГУРИМ ТЕХНИЧЕСКАТА ЧИСТОТА НА ДЕТАЙЛИТЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО?

Даваме ви няколко идеи за това как да подобрите контрола в предприятието си и да предотвратите замърсяванията още в процеса на производство. Със създаването на подходяща система на работа може лесно да избегнете появявите на определени проблеми, свързани с чистотата и качеството на детайлите. Така ще направите процеса на почистване по-икономичен и по-лесен. За да го постигнете, следвайте следните 5 стъпки.

СТЪПКА 1: Още при доставката на суровини и заготовки, тяхното складиране и подаване към основното производство, си задайте следните два въпроса.

 1. Как материалът е доставян при вас? До каква степен са замърсени суровините и заготовките от предишния доставчик?
 2. Ако се налага предварително складиране на материалите, как се гарантира тяхното правилно съхранение? Изложен ли е материалът на влага или запрашеност?

СТЪПКА 2: По време на производство е необходимо да контролирате замърсеността на самия процес и всички фактори свързани с него, които могат да окажат негативно влияние – видове масла, флуиди и смазочно-охлаждащи течности, прах в помещенията, климат, действия на персонала и др. Ето защо е добре да помислите над следните въпроси:

 1. Какво е състоянието на машините и инструментите?
 2. Как се наблюдава и гарантира чистотата на маслата и смазочно-охлаждащите продукти?
 3. Остават ли много стружки?
 4. Остават ли други по-сериозни следи от обработката като нагари, оксидация, масла, смоли и др.?

СТЪПКА 3: След механичната обработка следва процесът на индустриалното измиване. Често производителите срещат големи трудности при избора на инсталация и подходящ препарат за измиване на компонентите. В следствие на грешно подбрана технология се появяват проблеми като корозия, остатъци от масла и стружки, лошо нанасяне на покритията. Ето защо е важно да следите следните фактори:

 1. С какъв препарат се измиват детайлите? В каква концентрация и при каква температура?
 2. Каква е ефективността на почистването? Има ли остатъци и след изплакването?
 3. Как се наблюдава чистотата на разтвора? Колко често се налага смяна на препарата в миещата инсталация?
 4. Как се филтрира или пречиства течността?
 5. Изсъхват ли детайлите?

СТЪПКА 4: Ако пристъпвате към монтаж или други операции след измиването на детайлите, е необходимо да съблюдавате също:

 1. Преди галванизиране или нанасяне на покрития – има ли друг процес на измиване или третиране?
 2. При монтаж или заваряване – генерират ли се нови стружки, частици, остатъци?
 3. По какъв начин персоналът се грижи за опазването на чистата повърхност на компонентите?

СТЪПКА 5: В края на производствения цикъл е необходимо да се направят технически изпитания за качество. Трябва да има налични:

 1. Измервателни уреди, лабораторни консумативи или възможност за използване на услугите на външна лаборатория
 2. Обучен персонал, запознат със стандартите и изискванията

ЗАЩО ПРОИЗВОДСТВОТО СЕ НУЖДАЕ ОТ КОНКРЕТНА СХЕМА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ?

Намирането на подходящ метод за почистване на частите, използването на ефективна почистваща химия и редовният качествен контрол са от ключово значение. Ефективното позициониране на машините и инсталациите за миене на детайли в целия производствен цикъл също е много важно. В някои индустрии измиването дори се извършва в т.нар. „чиста стая“. За много от компонентите са необходими няколко стъпки на почистване или последователност от различни методи, в зависимост от изискванията на отделните фази в производството.

Наличието на машини или инсталации за измиване на детайли обаче далеч не означава, че ще бъде спазена спецификацията за техническа чистота. Не инвестицията в миеща инсталация, а създаването на система, е това, което прави доставчика конкурентноспособен.

Спазването на такава система в цялата верига на производство има за цел да гарантира, че доставчикът предлага постоянно качество. Контролът над замърсяванията и частиците, които остават върху детайлите започва още на входа на производствения цикъл, с доставката на материалите и заготовките, и приключва на изхода, когато детайлите биват опаковани и транспортирани до крайния клиент. Във всички тези фази производственият персонал има основно влияние върху техническата чистота на детайлите. Поради недостатъчно познаване на изискванията или поради небрежност работниците често допринасят за разпространяване или влошаване на замърсяванията. Чрез редовни обучения компетентността и съзнателността на персонала може значително да се подобри, което автоматично да доведе и до подобряване на процеса.

Можете лесно да направите анализ на вашите процеси, като отговорите на посочените въпроси в Стъпки от 1 до 5. Дори създаването на  няколко прости правила или промяната на дадени работни навици може да доведе до оптимизация и спестяване на излишни разходи. Така почистването на детайлите ще се превръща от „необходимо зло“ в естествена част от системата за качество.

Ако се колебаете какъв метод за почистване на детайли да изберете, свържете се Tech Industry Bulgaria. Нашите специалисти ще ви консултират за избора на подходяща инсталация, през точния почистващ препарат, до анализа на техническата чистота.  Tech Industry е до вас във всяка крачка от процеса по създаване на технически чисти детайли!

Свържете се с нас на тел. 032 34 25 55 или имейл: info@techindustrybg.com, за да научите повече. Очакваме ви!