Case Study: Почистване и поддръжка на шприц форми и инструменти с водно охлаждане

В повечето системи за охлаждане или отопляне циркулира вода. Водата, благодарение на своите отлични топлообменящи свойства, е и сред най-използваните средства при работата със шприц машини, шприцформи, темпериращи устройства и топлообемници.

Много често обаче в затворените водни системи се натрупват замърсявания, които възпрепятстват топлообмена и дори могат да доведат до напълно запушване на охлаждащ канал. Обикновено, когато процесната вода не е третирана или омекотена, проблемите са свързани с натрупване на ръжда, корозия, котлен камък, бактерии и микроорганизми.  Последствията от задържането на тези замърсявания в машините и инструментите са: много по-бавни цикли при шприцването на детайли, дефекти и брак на изделията, дори авария в шприц машината.

Добрата новина е, че с няколко съвременни продукта и ниски инвестиционни разходи, тези проблеми могат да бъдат напълно решени във всяко производство. С тази публикация искаме да Ви разкажем как постигнахме бързи резултати за наш голям клиент, произвеждащ пластмасови компоненти за електромеханиката и автомобилостроенето.

Инструмент с водно охлаждане - почистване с уред Cleantower
Инструмент с водно охлаждане – почистване с уред Cleantower

Ситуацията:

Въпреки високото ниво на качество и обучения персонал, в производството ежедневно се срещаха трудности. Голямото предизвикателство бе да се поддържат чисти и изправни всичките 50 шприцови машини и над 400 шприцови инструмента. До момента клиентът беше опитвал да промие охлажданията с доста примитивни и саморъчно направени помпи и разтвор против котлен камък, но без особено добър ефект. Беше пробвал и скъпоструваща помпена система с подгряване на разтвора. Но освен неудобния и муден начин на работа, този метод не му беше донесъл никакъв резултат при инструменти, чиито охлаждащи кръгове бяха напълно блокирани и много слабо проходими. За тяхното почистване се налага всеки път пълно разглобяване, почистване на ръка и обратно настройване на шприц формите. Този процес отнема на настройчиците обикновено по 2-3 работни дни. Ситуацията допълнително се усложнява и в периоди на отпуски или болнични, когато не достига персонал. Оказва се, че нас 50% от времето хората трябва да се занимават с чистене, а това не е нещо, което всеки иска да прави.

В следствие на натрупването от котлен камък и ръжда в темпериращите канали, се получават големи количества брак и циклите са много бавни. Още по-сложно става, когато се налага работа с инструменти на външни фирми, които пристигат непочистени, без схеми и без да може да им се направи входящ контрол.

Решението:

Етап 1: Започване на редовна профилактика с уред Cleantower 6000

Първо, за един по-чист старт, и за да направи най-после така дълго отлаганата цялостна профилактика и промиване на всички охлаждащи кръгове на целия машинен парк,

клиентът закупи своя уред Cleantower 6000. Нашият екип въведе уреда в експлоатация и направи обучение на персонала.  След като включихме първия инструмент към уреда Cleantower и дозирахме концентрата Cleanpower 10, веднага се видя колко много котлен камък и ръжда излиза от темпериращия канал. Лесния принцип на работа и множеството функции за промиване, продухване и консервиране се хареса на служителите, ангажирани в поддръжката на шприц инструментите. Отне около 2 месеца, но накрая беше почистен целия парк – както шприц формите и молдовете, така и темпериращите устройства, чилърите, шприц машините и водните батерии. Непроходимите инструменти бяха оправени, циклите и времената за шприцване се подобриха значително. Направиха се тестове за течове и пукнатини на формите, започна водене на протоколи. Една част от инструментите, които бяха заделени за склад, бяха и допълнително консервирани от вътре с помощта на уреда. Просто във втория резервоар на Cleantower 6000 бе приготвен разтвор на препарата Cleantower Protect 30 – за създаване на антикорозионна защита отвътре. Водното охлаждане се съсщо се пречисти без особени усилия.

Освен уреда Cleantower, доставихме на клиента ни и голям набор от технически спрейове на германската марка IBS – за дълготрайно смазване, предпазване и удължаване на живота на скъпите инструменти. Други продукти, които улесниха работата, бяха и концентрата за ултразвукови вани на IBS, както и почистващия продукт Pelox 3000 за премахване на упорити налепи и нагар. Лесната работа и ефективността на тези продукти ги направиха неизменна част от консумативите на работилницата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 2:  Монтиране на UVC облъчвател UVpro TS за дезинфекция на системната вода

На втория етап, след като всичко бе изчистено, и системната вода беше напълно подменена с прясна такава, монтирахме в резервоара охлаждащата система потопяем облъчващ ултравиолетов модул UVpro TS. По този начин клиентът намери дълготрайно решение на проблемите с бактерии и микроорганизми в процесната вода. Потопяемия облъчващ модул UVpro TS беше монтиран директно в хранилището на охлаждащата система. Монтажът бе много лесен, тъй като модулът е оборудван със специален водоустойчив кабел. Предварително бяхме изчислили дължинната и мощността, така че да обхванем целия обем процесна вода, която трябваше да се дезинфекцира. Облъчването с UVC светлина унищожава до 99,9% от бактериите както от водата, така и от стените на резервоара, а животът на ултравиолетовата лампа е до 12 000 часа.

 

 

 

 

 

 

 

Етап 3:  Добавяне на препарат Cleanpower Protect 30 във водната система

След като цялата вода бе сменена, инструментите бяха почистени и заработи UV дезинфекцията, започнахме да добавяме в системата препарат Cleanpower Protect 30 в концентрация около 0,7%. Cleanpower Protect 30 е специално разработен продукт да защитава водните системи от ръжда и образуване на котлен камък. Същия се изплозва от клиента в по-висока концентрация за консервиране на шприц формите отвътре. Но тъй като продуктът има отлични комплексообразуващи свойства, добявян редовно към системната вода, той се свързва с калциевите и магнезиевите йони и предотвратяват утаяване по трабите. Така се постига дълготрайна защита и напред във времето.

Разгледайте продуктите от серията Cleantower на нашия сайт. Ние оставаме на разположение за Вашите въпроси!