Уебинар: Ефективен почистващ процес в производството на детайли и компоненти

Efficient cleaning processes in part manufacturing

Cut-Clean-Control / Know-how аnd First Hand Advice

Какво се случва, ако след прецизната механична обработка детайлите не се почистват достатъчно ефективно? Остатъци от масла и смазочно-охлаждащи течности, стружки и прах, както и появата на корозия възпрепятстват следващите операции. Именно тези замърсявания, а не самото качество на механичната обработка, са причина над 60 % от производителите да получават сериозни рекламации от своите крайни клиенти.

Целта на този уебинар е да обединим добрите практики и ефикасните методи за почистване на части и детайли. Ще покажем какво работи и какво не при почистването на прецизни компоненти, хидравлични блокове, цилиндри, автомобилни части, лагери, тръби, отлети детайли, щанцовани детайли, пружини, чувствителни материали и много още!

РЕГИСТРАЦИЯ

Теми, които ще засегнем:

  • Видове замърсявания по детайлите и рисковете от тях
  • Какви видове машини и инсталации за почистване има и как да изберем от тях
  • Какви са видовете почистващи препарати – на водна основа, на въглеводородна или алкохолна основа
  • Какъв метод ще работи най-добре за нашия процес – потапяне, впръскване, ултразвук, въздух, плазма, вакуум
  • Каква е ролята на филтрацията и кои са параметрите за наблюдение при поддръжка на машината
  • Къде свършва процесът на почистване и от къде започва процесът по нанасяне на покритие
  • Какви са екологичните аспекти на почистването
  • Как се осигурява постоянно качество

Лектори:
Петрана Зайкова
Като Surface Тreatment Еxpert в Тех Индустри България ЕООД, Петрана има богат опит в областта на химичното повърхностно третиране и почистващите системи, работещи със солвенти.
Инж. Иван Кавръков
Мениджър продажби в Тех Индустри България ЕООД, със специалност автоматика, информационна и упрвляваща техника

Модератор:
Дияна Чанкова
В работата си като Специалист обслужване на клиенти в Тех Индустри България ЕООД, Дияна съдейства по въпросите свързани с качествен контрол, екология и извозване на отпадъци.

Кои сме ние?

Ние сме Tech Industry – специализиран доставчик на продукти, решения и услуги за индустрията – от технологии за химична обработка на повърхнини, през приложения на UVC-технологии, до проектиране и доставка на оборудване и инсталации. Нашият екип има дългогодишен опит в изграждането на индивидуални решения за множество индустрии – металообработване, машиностроене, хранително-вкусова промишленост и производство на компоненти за автомобилната индустрия.

Внедряваме най-добрите, най-ефективните и икономически изгодни продукти при нашите крайни клиенти в България, като допринасяме ежедневно за технологичния трансфер, подобряването на качеството, безопасността на труд и опазването на околната среда в производствата. Ежедневно се стремим да бъдем най-добрия партньор на българския пазар за производителите, чиито марки представяме, както и изряден доставчик за нашите международни клиенти.

Oчакваме ви на 14 май от 16:00 часа за една интерактивна презентация, след която ще може да задавате въпроси по темата в реално време!