IBS- специална почистваща течност RF

С лек мирис, поносима от кожата и неароматизирана смес на въглеродния диоксид. Бавно и равномерно изпаряващо се индустриално почистващо средство с лек омасляващ остатък за промишлено използване като разтворител в индустриалното почистване на части и обезмасляване на повърхности.

Общи области на приложение

 • Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности
 • Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и особено машинни части
 • Поправка и поддръжка на транспортни средства от всякакъв вид, например тежкотоварни превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна техника и др.

Специални възможности за приложение

Идеално за употреба в дейности, при които е нужно леко омасляващо действие, например в производствените и ремонтни области на индустрията и промишлеността Чрез бавното изпарение на почистващото средство се гарантира временна защита от ръжда на изделието.

Технически предимства при употреба

 • Почистващо действие – изключително при груби замърсявания от масло и грес
 • Изпарение – бързо и равномерно, способства интензивното проникване в замърсените повърхности, скорост на изпарение 0,03 (n-Бутилацетат=1)
 • Остатъци – лек омасляващ остатък
 • Мирис – мек
 • pH – Стойност – неутрален воден екстракт
 • Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения
 • Точка на замръзване – ниска, < -50°C
 • Напрежение на повърхността – малко, гарантира оптимални качества на протичане на химическата реакция
 • Електрическа проводимост – малка, преминаване на волтова искра > 70 kV/cm, суха до 200kV/cm
 • Особени качества – донякъде приложим за временна защита от корозия
Продукти от същата категория

Продукти

Продукти

PDU-MK Ultranet AL
PDU-MK Ultranet AL
Pelox P-AL е високоефективен продукт за байцване на алуминиеви повърхности.
IBS – Purgasol
IBS - Purgasol
Поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид.
IBS – EL/Extra
IBS - EL/Extra
Почти без мирис, поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид.
IBS – Quick
IBS - Quick
Идеално за употреба в дейности, при които е задължителна последваща обработка на почистения детайл.
Свържи се с нас

Контакти