Pelox P-AL байц за алуминий

Pelox P-AL е високоефективен продукт за байцване на алуминиеви повърхности. Няма мирис и отстранява безпроблемно оксиди, оцветявания и втрърдявания. Pelox P-AL е подходящ и за други леки метали, например мед. След байцването повърхността се изсветлява оптически, изглежда равномерна и еднородна.

Подготовка и дозиране

Pelox P-AL може да се нанася чрез пръскане или потапяне. Повърхността трябва да е чиста, суха и обезмаслена. 1кг от продукта е достатъчен за третирането на 6-8 кв.м. площ. В зависимост от легирането на метала е възможно разреждане с вода в съотношение 1:1 до 1:3. Времето за взаимодействие е между 5 и 20 мин, като процесът трябва да се наблюдава непрекъснато. Изплаква се обилно със струя под налягане (130-150 bar), по възможност с обезсолена или дейонизирана вода.

Препоръка

При употреба върху цветни метали се препоръчва да се направят няколко проби, за да се определи оптималното време за реакция, както и най-доброто съотношение за разреждане. По време на разреждането добавяйте водата към продукта и дръжте винаги чиста вода наблизо за изплакване, в случай на инцидент. Носете киселино-устойчиви лични предпазни средства.

Внимание: По време на работа се носи киселинно устойчиво работно облекло – гащеризон, ръкавици и ботуши. Продуктът може да причини тежки изгаряни и сериозни увреждания на дихателните пътища. Продуктът не се съхранява близо до източници на топлина.

Важно: Отпадната вода се неутрализира, преди попадане в канализацията. Да се съблюдават законовите изисквания.

Продукти от същата категория

Продукти

Продукти

IBS – Purgasol
IBS - Purgasol
Поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид.
IBS – RF
IBS - RF
С лек мирис, поносима от кожата и неароматизирана смес на въглеродния диоксид.
IBS – EL/Extra
IBS - EL/Extra
Почти без мирис, поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид.
IBS – Quick
IBS - Quick
Идеално за употреба в дейности, при които е задължителна последваща обработка на почистения детайл.
Свържи се с нас

Контакти