Инсталация Minio 85 C - компактно и изгодно решение за почистване с разтворители

Като изключително ефективно почистващо средство, нехалогенираните въглеводороди позволяват безопасна и икономична употреба на разтворители за отстраняване на масла, смазки и стружки между или след производствените процеси. Както малки предприятия със сравнително ограничени производствени капацитети, така и големи производства с децентрализирани почистващи звена, могат да се възползват от усъвършенстваната технология на почистващата инсталация Minio 85C.

Разнообразните опции за програмиране- с потапяне, обезмасляване с пара и вакуумно сушене, създават оптимални предпоставки за постигане на изискванията за качество и функционалност в съвременните производствени процеси. Тази малка инсталация, със съответния размер кошница, е стандартно оборудвана с двойна филтрация (преливен резервоар – работна камера и работна камера – преливен резервоар).

Инсталация и процеси

 • Почистване и сушене в една затворена работна камера
 • Втори преливен резервоар за фино почистване
 • Филтрация в затворен цикъл с високоефективно инжекционно измиване
 • Ръчно предно зареждане на работната камера
 • Ръчно затваряне на работната камера
 • Непрекъснато наблюдение на безопасните стойности на температурата и налягането в резервоарите
 • Въртящо и люлеещо движение на кошниците за по-ефективно измиване и изсушаване
 • Непрекъснато регенериране на разтворителя чрез вакуумна дестилация
 • Siemens S7-управление за индивидуално програмиране на процесите
 • Диагностика на неизправности чрез ясна визуализация на контролния панел
 • Минимално потребление на енегрия чрез оползотворяване на топлината
 • Широки отвори на резервоарите за лесна поддръжка и почистване
 • Затворен корпус на инсталацията с врати за оптимален достъп при поддръжка
 • Размери на кошницата /Д х Ш х В/: 320-380 mm х 220 mm х 150-200 mm и капацитет на зареждане: ≈ 9 зареждания/ час

Предимства

 • Високотехнологично и безопасно съоръжение за стандартна употреба с незапалими разтворители
 • Почти нулеви емисии, екологичносъобразен метод на работа
 • Въздушно охлаждане
 • Възможност за водно охлаждане
 • Вакуумна дестилация за оптимално регенериране на разтворителя
 • Двойна филтрация на разтворителя

Оборудване

 • Ултразвук
 • Модем
 • Визуализация
Продукти от същата категория

Продукти

Продукти

EcoCCompact
EcoCCompact
EcoCCompact е еднокамерна инсталация за индустриално почистване и консервиране на части и детайли с модифицирани алкохоли и нехалогенирани въглеводороди, работеща под пълен вакуум.
EcoCCore
EcoCCore
EcoCCore е почистваща инсталация с разтворители, която е създадена, за да отговори дори най-високите изисквания за техническа чистота.
EcoCBase
EcoCBase
EcoCbase C2 е машина за почистване на детали, която работи с разтворители: нехалогенирани въглеводороди или перхлоретилен.
EcoCCube
EcoCCube
EcoCcube е инсталация за високоефективно почистване с препарати на водна основа. Подходяща е за почистване на детайли с разнообразна геометрия, след механичната им обработка.
Universal 81W
Universal 81W
Universal 81W намира широко приложение при индустриалното почистване на части и детайли, благодарение на модулната си конструкция и висока ефективност.
EcoCwave
EcoCwave
EcoCwave е високоефективна инсталация за индустриално почистване на детайли, работеща под пълен вакуум на принципа на изпръскване и наводняване на работната камера.
Свържи се с нас

Контакти