EcoCCompact - Компактно решение за почистване с разтворители

EcoCCompact е еднокамерна инсталация за индустриално почистване и консервиране на части и детайли с модифицирани алкохоли и нехалогенирани въглеводороди, работеща под пълен вакуум. Инсталацията предлага висококачествено почистване при кратки цикли на работа, съчетано с максимална гъвкавост и различни почистващи програми.

С гъвкавата си модулна система (от 1 до 3 резервоара) EcoCCompact лесно се адаптира към индивидуалните нужди на клиента. Инсталацията има широк спектър на приложение – от бързо почистване и обезмасляване до сложни операции за постигане на специфични изисквания за чистота.

Предимства

  • Гъвкавост: за почистване преди, между и след производствените процеси, както и за консервиране на детайли
  • Технология, ориентирана към бъдещето: подходяща за работа както с нехалогенирани въглеводороди, така и с модифицирани алкохоли- в случай, че настъпи промяна в производствените условия
  • Намалени разходи за почистване на единица продукция: чрез оптимизация на разположението на детайлите при зареждане в работната камера
  • Изключителна техническа чистота на детайлите: чрез наблюдение на почистващата течност и честотнорегулиран процес на пълно потапяне
  • Интуитивно управление: HMI-контролен панел за наблюдение на процесите в инсталацията в реално време, диагностика на грешките и известия за сервиз на определени интервали от време. Интеграция с Industry 4.0
  • Лесна поддръжка: прецизната и компактна конструкция позволява бърз и лесен достъп при поддръжка
  • Индувидуална конфигурация: над 40 различни опции за конфигурация на базовия модел, според изискванията и нуждите на клиента
  • Размери на кошницата /Д х Ш х В/: 530 mm х 320 mm х 200 или 250 mm и капацитет на зареждане: 12 зареждания/ час

Разтворителите са изключително ефективно почистващо средство, което отстранява масла, смазки и стружки между и след производствените процеси.

Усъвършенстваната технология на EcoCCompact може да се използва както в малки предприятия със сравнително ограничени производствени капацитети, така и в големи производства с децентрализирани почистващи звена.

Продукти от същата категория

Продукти

Продукти

EcoCCore
EcoCCore
EcoCCore е почистваща инсталация с разтворители, която е създадена, за да отговори дори най-високите изисквания за техническа чистота.
Minio 85 C
Minio 85 C
Инсталацията за почистване Minio 85 C е компактно и изгодно решение за почистване с разтворители, оборудвано с двойна филтрация.
EcoCBase
EcoCBase
EcoCbase C2 е машина за почистване на детали, която работи с разтворители: нехалогенирани въглеводороди или перхлоретилен.
EcoCCube
EcoCCube
EcoCcube е инсталация за високоефективно почистване с препарати на водна основа. Подходяща е за почистване на детайли с разнообразна геометрия, след механичната им обработка.
Universal 81W
Universal 81W
Universal 81W намира широко приложение при индустриалното почистване на части и детайли, благодарение на модулната си конструкция и висока ефективност.
EcoCwave
EcoCwave
EcoCwave е високоефективна инсталация за индустриално почистване на детайли, работеща под пълен вакуум на принципа на изпръскване и наводняване на работната камера.
Свържи се с нас

Контакти