EcoCbase – за началния етап в почистването с разтворители

EcoCbase C2 е машина за почистване на детали, която работи с разтворители: нехалогенирани въглеводороди или перхлоретилен. Това е добра машина, ако производството ви се намира в начален етап и нямате възможност за инвестиции в по-сложни машини.

Компактна и стандартизирана, машината постига много добра производителност, като премахва греси, емулсии, масла и стружки. Машината може да се използва между отделните операции, когато детайлите трябва да бъдат временно почистени преди тестове и анализ.

Оборудвана е с един резервоар, миеща камера, която позволява цялостно потапяне, ултразвуково почистване, вакуумно изсушаване, циркулация и байпасно филтриране.

EcoCbase C2 може да се справи с изисквания за обезмасляване и отстраняване на частици по-малки от < 100 µm.

Продукти от същата категория

Продукти

Продукти

EcoCCompact
EcoCCompact
EcoCCompact е еднокамерна инсталация за индустриално почистване и консервиране на части и детайли с модифицирани алкохоли и нехалогенирани въглеводороди, работеща под пълен вакуум.
EcoCCore
EcoCCore
EcoCCore е почистваща инсталация с разтворители, която е създадена, за да отговори дори най-високите изисквания за техническа чистота.
Minio 85 C
Minio 85 C
Инсталацията за почистване Minio 85 C е компактно и изгодно решение за почистване с разтворители, оборудвано с двойна филтрация.
EcoCCube
EcoCCube
EcoCcube е инсталация за високоефективно почистване с препарати на водна основа. Подходяща е за почистване на детайли с разнообразна геометрия, след механичната им обработка.
Universal 81W
Universal 81W
Universal 81W намира широко приложение при индустриалното почистване на части и детайли, благодарение на модулната си конструкция и висока ефективност.
EcoCwave
EcoCwave
EcoCwave е високоефективна инсталация за индустриално почистване на детайли, работеща под пълен вакуум на принципа на изпръскване и наводняване на работната камера.
Свържи се с нас

Контакти