Почистване и обезмасляване


Почистване и подготовка за обработка и нанасяне на покрития

За да се постигнат добри резултати при обработката на повърхностите, е необходимо те да бъдат почистени и подготвени, за да се гарантира хомогенен и качествен краен резутат. 


Почистване без промяна на първоначалния вид на изделието


В някои случаи изделията просто трябва да бъдат обезмаслени или почистени, с цел отстраняване на замърсявания от чужд произход - налепи, нагар, масла и др, без това да влияе на първоначалния вид на изделието.  
© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

Our website is protected by DMC Firewall!