Pelox SP K 3000 байц-спрей за цели повърхнини

 
Описание:
Байц-спреят е предназначен за обработване на цели площи и заваръчни шевове в една стъпка. Нанася се чрез пръскане с подходяща техника. Отстранява петна, корозия, оцветявания, шупли, замърсявания от масла и др.
 • Продуктът има удължена реактивна „мокра фаза“ – действа ефективно на повърхността, без да засъхва
 • Третираните повърхности изсветляват равномерно, като придобиват светло сив металически вид
В байц-спреят съдържа червен оцветител, който има функция на индикатор
 • индикаторът служи за визуален контрол по време на пръскането и гарантира равномерно нанасяне
 • предотвратява концентрацията на отровните летливи газове, които се отделят в процеса на байцване
 • има почистващ ефект върху леко омаслени повърхности
 • избледнява в процеса на реакция
Дозировка и начин на приложение:
 • Преди байцването повърхността трябва да бъде обезмаслена с алкален или киселинен обезмаслител. Препоръчваме Ви Pelox FR-D50 Арт.Нр. 310020
 • Байц-спрея трябва да се разбърка добре преди употреба, до пълно хомогенизиране на консистенцията.
 • Нанася се с подходяща помпа за пръскане (с въздушно налягане, 3-4 bar)
 • Процесът на байцване трябва да се наблюдава непрекъснато и да не се допуска засъхване на препарата.
 • След посоченото време за реакция, байцващият препарат се изплаква обилно с водна струя под налягане (150 bar), до пълното му отмиване. При тест с лакмусова хартия, повърхността трябва да реагира неутрално.

Материална съвместимост: всички неръждаеми стомани, оптимална съвместимост за 1.4301 (304)                                  

Тип заварка: WIG         

Работна температура: 15-22 ⁰ С          

Време за реакция: 30-60 min       

Разход на продукта: 1 кг = 4-6 m²

 

Внимание: По време на работа се носи киселинно устойчиво работно облекло – гащеризон, ръкавици и ботуши. Задължително е носенето на предпазна маска и очила. Продуктът може да причини тежки изгаряни и  сериозни  увреждания на дихателните пътища. Силно отровен, отеля токсични газове. Продуктът не се съхранява близо до източници на топлина.

Важно: Отпадната вода се неутрализира, преди попадане в канализацията. Да се съблюдават законовите изисквания.

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd