logo-Pelox-200px.jpg
Pelox-T100.jpg

Продуктова информация

 

Изтеглете от тук:

Продуктова Информация - Технически лист

MSDS - Информационен лист за безопасност

Pelox T 100 байц-концентрат за вани

Описание:

Препаратът е предназначен за употреба във вани за потапяне. Разрежда се с вода в съотношение 1:1. Отстранява ръжда, петна, корозия, оцветявания, следи от заварки и обработка, и други замърсявания и несъвършенства.

  • Продуктът е подходящ за всички видове неръждаеми стомани.
  • Третираните повърхности придобиват равномерен светло сив металически вид.

Приложение:

  • Времето за байцване зависи от температурата на материала, температурата на ваната, от вида на материала, както и от качеството на повърхността, която ще се байцва
  • Оптималното време за байцване трябва да бъде определено от предварителни опити и проби.
  • Приблизително време: за материал 1.4301 – 60 мин, за 1.4571 – 180 мин.
  • Високо легираните стомани изискват по дълго време на взаимодействие.

Дозиране:

Продуктът се разрежда с вода в съотношение 1:1. Водата трябва да има качествата на питейна вода. При приготвяне на разтвора се носи киселино-устойчиво облекло и ръкавици. Съблюдавайте указанията за безопасна работа с киселинни продукти. Пригответе допълнително количество вода, за изплакване в случай на контакт с киселината, докато приготвяте разтвора.

Начин на работа:

Разтворът работи на стайна температура. Детайлите се потапят напълно във ваната. За малки детайли се препоръчва да се използва специална кошница за потапяне. Средно-големи детайли се потапят с помощта на кука (задължително от неръждаема стомана). Едрогабаритни детайли се потапят с помощта на киселино-устойчиви въжета. По време на байцване ваната се покрива.

След съответното време на престой в разтвора, детайлите се оставят да се оцедят над ваната, след което се изплакват и неутрализират обилно с вода (водоструйка 150 бар). За изплакването е необходимо средно 10-15 литра вода на кв. м.

Поддържане и смяна на ратвора:

За да се избегне замърсяване на ваната за байцване  с масла и мазнини, е препоръчително детайлите да се обезмаслят предварително с алкален обезмаслител.

В процесът на байцване се губи съдържанието на киселина в разтвора и се увеличава съдържанието на желязо. Прекалено високото съдържание на желязо води до образуване на твърди кристали на дъното на ваната. Препоръчително е разтвора да се сменя при съдържание на желязо нас 20 грама/л.

 

Внимание: По време на работа се носи киселинно устойчиво работно облекло – гащеризон, ръкавици и ботуши. В определени случаи е задължително носенето на предпазна маска и очила. Продуктът може да причини тежки изгаряния и  сериозни  увреждания. Продуктът не се съхранява близо до източници на топлина.

Важно: Отпадната вода се неутрализира, преди попадане в канализацията. Да се съблюдават законовите изисквания.

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!