IBS- специална почистваща течност Securol

200 L - Artikel-Nr.: 2050067/ 50 L - Artikel-Nr.: 2050068

Специална почистваща течност Securol, обезмасляване, IBS-обезмаслител, миеща течност
1982 лв.
 • варел 200 л.
 • цена без ДДС
 • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив

Описание

Общи области на приложение
Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и особено машинни части §Поправка и поддръжка на транспортни средства от всякакъв вид, например тежкотоварни превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна техника и др.

Специални възможности за приложение
Идеално за употреба в дейности, при не е предвидена последваща обработка на почистения детайл (например лакиране или лепене), например в ремонтните и отделите по поддръжката в индустрията, както и във всички работилници. Временна защита от ръжда благодарение на оставащия маслен филм след почистване, който позволява безпроблемното междинно съхранение на детайлите много дни.

Технически предимства при употреба

 • Почистващо действие – изключително особено при най – грубите замърсявания от масло и грес
 • Изпарение – бавно и равномерно (позволява междинното съхранение на детайлите много дни)
 • Остатъци – оставащият след почистване маслен филм гарантира временна защита от ръжда
 • Мирис – много мек
 • pH – Стойност – неутрален воден екстракт
 • Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения
 • Точка на замръзване – много ниска, < -20°C
 • Напрежение на повърхността – малко, гарантира оптимални качества на протичане на химическата реакция
 • Електрическа проводимост – малка, преминаване на волтова искра > 70 kV/cm, суха до 200kV/cm

Предимства, отнасящи се до околната среда и работното място

 • Клас на застрашаване на въздуха – въздушен клас TA, клас 5.2.5.
 • Разпад в атмосферата – бързо, средно за около 0,5 дни (за въглероден диоксид и вода
 • Клас на застрашаване на водата (WGK)= 1 (Категоризация по листа) Категоризация според предписанията на закона за веществата, застрашаващи водата (VwVwS) от август 2005
 • Осигуряване оттранспортирането на отпадъците – безпроблемно се включват в IBS – цикъла за преработка на отпадъците
 • Съдържание на аромати – изключително неароматизирано
 • Точка на възпламеняване - > 101°C
 • Категоризация по реда за работната сигурност – няма
 • Стойност на въздушните граници – с 600 mg/m³ благоприятно според TRGS 900 (Технически правила за опасните вещества/ ноември 2007)
 • Не попада под VOC-директивата
 • Поносимост от кожата – независима преценка за поносимостта на кожата
 • Кръговратна система – ефективно използване на разтворителя чрез многократна употреба

Околна среда/ Осигуряване прибирането на отпадъците
IBS Scherer GmbH е предприятие, регистрирано като дружество за преработка на отпадъци по § 52 ал. 1 от немския закон KrW/AbfG (Закон за икономическия цикъл при изхвърляне на отпадъци) от всички екологични органи на всички области. Замърсената почистваща течност   се взима от нас обратно при всяка доставка безплатно.

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

Our website is protected by DMC Firewall!