IBS- специална почистваща течност RF

200 L - Artikel-Nr.: 2050059/ 50 L - Artikel-Nr.: 2050056

Специална почистваща течност RF, обезмасляване, IBS-обезмаслител, миеща течност
Специална почистваща течност Purgasol, обезмасляване, IBS-обезмаслител, миеща течност
1130 лв.
 • варел 200 л.
 • цена без ДДС
 • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив
380 лв.
 • варел 50 л.
 • цена без ДДС
 • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив

Описание на продукта / Характеристика

С лек мирис, поносима от кожата и неароматизирана смес на въглеродния диоксид. Бавно и равномерно изпаряващо се индустриално почистващо средство с лек омасляващ остатък за промишлено използване като разтворител в индустриалното почистване на части и обезмасляване на повърхности.

Общи области на приложение

 • Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности
 • Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и особено машинни части
 • Поправка и поддръжка на транспортни средства от всякакъв вид, например тежкотоварни превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна техника и др.

Специални възможности за приложение

Идеално за употреба в дейности, при които е нужно леко омасляващо действие, например в производствените и ремонтни области на индустрията и промишлеността Чрез бавното изпарение на почистващото средство се гарантира временна защита от ръжда на изделието.

Технически предимства при употреба

 • Почистващо действие – изключително при груби замърсявания от масло и грес
 • Изпарение – бързо и равномерно, способства интензивното проникване в замърсените повърхности, скорост на изпарение 0,03 (n-Бутилацетат=1)
 • Остатъци – лек омасляващ остатък
 • Мирис – мек
 • pH – Стойност – неутрален воден екстракт
 • Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения
 • Точка на замръзване –  ниска, < -50°C
 • Напрежение на повърхността – малко, гарантира оптимални качества на протичане на химическата реакция
 • Електрическа проводимост – малка, преминаване на волтова искра > 70 kV/cm, суха до 200kV/cm
 • Особени качества – донякъде приложим за временна защита от корозия

Предимства, отнасящи се до околната среда и работното място

 • Клас на застрашаване на въздуха – въздушен клас TA, клас 5.2.5.
 • Разпад в атмосферата – бързо, средно за около 0,5 дни (за въглероден диоксид и вода)
 • Клас на застрашаване на водата (WGK)= 1 (Категоризация по листа) Категоризация според предписанията на закона за веществата, застрашаващи водата (VwVwS) от август 2005
 • Осигуряване оттранспортирането на отпадъците – безпроблемно се включват в IBS – цикъла за преработка на отпадъците
 • Съдържание на аромати – изключително неароматизирано (< 0,001 съд.-%)
 • Точка на възпламеняване - > 60°C
 • Категоризация по реда за работната сигурност – няма
 • Стойност на въздушните граници – с 600 mg/m³ благоприятно според TRGS 900 (Технически правила за опасните вещества/ ноември 2007) – действително измерена стойност 96,8 mg/m³.
 • Поносимост от кожата – независима преценка за поносимостта на кожата
 • Кръговратна система  – ефективно използване на разтворителя чрез многократна употреба

Разрешителни

 • Разрешение от минната индустрия: Разрешение според § 4 ал. 1 Nr. 2 GesBergV (Наредба за здравна защита на работещите) за подземна работа за описаното почистващо средство.

Околна среда/ Осигуряване прибирането на отпадъците

IBS Scherer GmbH е предприятие, регистрирано като дружество за преработка на отпадъци по § 52 ал. 1 от немския закон KrW/AbfG (Закон за икономическия цикъл при изхвърляне на отпадъци) от всички екологични органи на всички области Замърсената почистваща течност  се взима от нас обратно при всяка доставка безплатно.

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd