IBS- специална почистваща течност Purgasol

200 L - Artikel-Nr.: 2050057/ 50 L - Artikel-Nr.: 2050062

Специална почистваща течност Purgasol, обезмасляване, IBS-обезмаслител, миеща течност
Специална почистваща течност Purgasol, обезмасляване, IBS-обезмаслител, миеща течност
950 лв.
  • варел 200 л.
  • цена без ДДС
  • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив
350 лв.
  • варел 50 л.
  • цена без ДДС
  • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив

Описание на продукта / Характеристика

Поносима от кожата и изключително  неароматизирана смес на въглеродния диоксид. Бавно и равномерно изпаряващо се индустриално почистващо средство с лек омасляващ остатък за промишлено използване като разтворител в индустриалното почистване на части и обезмасляване на повърхности.

Общи области на приложение

·         Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности

·         Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и особено машинни части

·         Поправка и поддръжка на транспортни средства от всякакъв вид, например тежкотоварни превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна техника и др.

Специални възможности за приложение

Идеално за употреба в дейности, при които се отстраняват груби замърсявания от масло и грес и е нужно да се гарантира бързо и равномерно изпарение/съхнене на почистващото средство, например при поправката и поддръжката във всякакъв вид работилници.

Технически предимства при употреба

·         Почистващо действие – изключително дори и  при груби замърсявания от масло и грес

·         Изпарение – бързо и равномерно, число на изпарение VZ 200 (Етер = 1)

·         Остатъци – лек омасляващ остатък

·         Мирис – мек, типичен

·         pH – Стойност – неутрален воден екстракт

·         Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения

·         Точка на замръзване – много ниска, < -50°C

·         Напрежение на повърхността – малко, гарантира оптимални качества на протичане на химическата реакция

·         Електрическа проводимост – малка, преминаване на волтова искра > 70 kV/cm, суха до 200kV/cm

Предимства, отнасящи се до околната среда и работното място

·         Клас на застрашаване на въздуха – въздушен клас TA, продуктът съдържа вещества  категоризирани под номер 5.2.5

·         Разпад в атмосферата – бързо, средно за около 0,5 дни (за въглероден диоксид и вода)

·         Клас на застрашаване на водата (WGK)= 1 (според предписанията на закона за веществата, застрашаващи водата (VwVwS) от август 2005, приложение 2)

·         Осигуряване оттранспортирането на отпадъците – безпроблемно се включват в IBS – цикъла за преработка на отпадъците

·         Съдържание на аромати – изключително неароматизирано (< 0,001 съд.-%)

·         Точка на възпламеняване - > 60°C

·         Категоризация по реда за работната сигурност – няма

·         Стойност на въздушните граници – с 600 mg/m³ (група RCP C9 – C15 аромати) според TRGS 900 (Технически правила за опасните вещества/ ноември 2007) – действително измерена стойност 33,3 mg/m³.

·         Поносимост от кожата – независима преценка за поносимостта на кожата

·         Кръговратна система  – ефективно използване на разтворителя чрез многократна употреба

Разрешителни

·         Разрешение от минната индустрия: Разрешение според § 4 ал. 1 Nr. 2 GesBergV (Наредба за здравна защита на работещите) за подземна работа за описаното почистващо средство.

Околна среда/ Осигуряване прибирането на отпадъците

IBS Scherer GmbH е предприятие, регистрирано като дружество за преработка на отпадъци по § 52 ал. 1 от немския закон KrW/AbfG (Закон за икономическия цикъл при изхвърляне на отпадъци) от всички екологични органи на всички области. Замърсената почистваща течност  се взима от нас обратно при всяка доставка безплатно.

 

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd