IBS- специална почистваща течност EL/Extra

200 L - Artikel-Nr.: 2050105/ 50 L - Artikel-Nr.: 2050061

Специална почистваща течност EL/Extra, обезмасляване, обезмаслител, миеща течност
Специална почистваща течност EL/Extra, обезмасляване, обезмаслител, миеща течност
1390 лв.
 • варел 200 л.
 • цена без ДДС
 • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив
490 лв.
 • варел 50 л.
 • цена без ДДС
 • от склад Тех Индустри, гр. Пловдив

Описание

Описание на продукта / Характеристика

Почти без мирис, поносима от кожата и изключително неароматизирана смес на въглеродния диоксид. Бързо и изпаряващо се без остатък индустриално почистващо средство за промишлено използване като разтворител в индустриалното почистване на части и обезмасляване на повърхности.

Общи области на приложение

 • Индустриално почистване на части и обезмасляване на повърхности
 • Поддръжка на продуктови съоръжения, конвейери, арматури, помпи, мотори и особено машинни части
 • Поправка и поддръжка на транспортни средства от всякакъв вид, например тежкотоварни превозни средства, машини в строителството, подемно – транспортна техника и др.
 • приемлив за употреба като почиствател и обезмаслител извън прякото производство в хранително-вкусовата промишленост (K1)

Специални възможности за приложение

Идеално за употреба в дейности, при които бързото и без остатък изпарение на почистващото средство трябва да гарантира по – нататъшната обработка на почистената част, например в индустрията (дори в хранително – вкусовата промишленост), в производството, както и във фината механика и електротехника.

Технически предимства при употреба

 • Почистващо действие – отлично при замърсявания от масло и грес
 • Изпарение – бързо и равномерно
 • Остатъци  – след обезмасляване е без остатък
 • Мирис – почти без мирис (мек)
 • pH – Стойност – неутрален воден екстракт
 • Корозия на метала – няма, защото не съдържа реактивни серни съединения
 • Точка на замръзване – много ниска, < -40°C
 • Напрежение на повърхността – малко, гарантира оптимални качества на протичане на химическата реакция
 • Електрическа проводимост – малка, преминаване на волтова искра > 70 kV/cm, суха до 200kV/cm

Предимства, отнасящи се до околната среда и работното място

 • Клас на застрашаване на въздуха – въздушен клас TA, клас 5.2.5.
 • Разпад в атмосферата – бързо, средно за около 0,5 дни (за въглероден диоксид и вода)
 • Клас на застрашаване на водата (WGK)= 1 (Категоризация по листа) Категоризация според предписанията на закона за веществата, застрашаващи водата (VwVwS) от август 2005
 • Осигуряване оттранспортирането на отпадъците – безпроблемно се включват в IBS – цикъла за преработка на отпадъците
 • Съдържание на аромати – изключително неароматизирано (< 0,001 съд.-%)
 • Точка на възпламеняване - > 61°C
 • Категоризация по реда за работната сигурност – няма
 • Стойност на въздушните граници – с 600 mg/m³ благоприятно според TRGS 900 (Технически правила за опасните вещества/ ноември 2007) – действително измерена стойност 78,3 mg/m³.
 • Поносимост от кожата – независима преценка за поносимостта на кожата
 • Кръговратна система  – ефективно използване на разтворителя чрез многократна употреба

Разрешителни

 • Сертифициран по NSF: за употреба като почиствател и обезмаслител извън прякото производство в хранително-вкусовата промишленост (K1)
 • Разрешение от Федералната служба за отбранителна техника и снабдяване: отговаря на изискванията за техническите условия за доставка TL 6850-0017 и е прието от Федералната служба за отбранителна техника и снабдяване в Кобленц като допуснат продуктng.
 • Разрешение от минната индустрия: Разрешение според § 4 ал. 1 Nr. 2 GesBergV (Наредба за здравна защита на работещите) за подземна работа за описаното почистващо средство.
 • Разрешение от Lufthansa: разрешено за ползване след тест за съвместимост с различни материали
 • MIL-PRF-680: отговаря на американските военни стандарти MIL-PRF-680 Typ II.

Околна среда/ Осигуряване прибирането на отпадъците

IBS Scherer GmbH е предприятие, регистрирано като дружество за преработка на отпадъци по § 52 ал. 1 от немския закон KrW/AbfG (Закон за икономическия цикъл при изхвърляне на отпадъци) от всички екологични органи на всички области. Замърсената почистваща течност  се взима от нас обратно при всяка доставка безплатно.

© 2021 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!