EcoCVelox
EcoCVelox
Всичко в една система – deburring, degrasing, drying.
Medtech
Medtech
Почистване на изделия и детайли за медицински инструменти, импланти, канюли, ендоскопи и друго медицинско оборудване.
UCM SmartLine
UCM SmartLine
Ултразвукови почистващи машини за прецизни оптически компоненти, лещи, призми, лазерни компоненти, уейфъри, кристали, стъклокерамика и др.
EcoCCompact
EcoCCompact
EcoCCompact е еднокамерна инсталация за индустриално почистване и консервиране на части и детайли с модифицирани алкохоли и нехалогенирани въглеводороди, работеща под пълен вакуум.
EcoCCore
EcoCCore
EcoCCore е почистваща инсталация с разтворители, която е създадена, за да отговори дори най-високите изисквания за техническа чистота.
Minio 85 C
Minio 85 C
Инсталацията за почистване Minio 85 C е компактно и изгодно решение за почистване с разтворители, оборудвано с двойна филтрация.
EcoCBase
EcoCBase
EcoCbase C2 е машина за почистване на детали, която работи с разтворители: нехалогенирани въглеводороди или перхлоретилен.
EcoCCube
EcoCCube
EcoCcube е инсталация за високоефективно почистване с препарати на водна основа. Подходяща е за почистване на детайли с разнообразна геометрия, след механичната им обработка.
Universal 81W
Universal 81W
Universal 81W намира широко приложение при индустриалното почистване на части и детайли, благодарение на модулната си конструкция и висока ефективност.

За Ecoclean GmbH

Tech Industry е официален представител на Ecoclean – водещият глобален производител на машини и технологии за индустриално почистване на части и детайли. Машините с марка Ecoclean за подходящи за доставчици към автомобилостроенето и производители на метални, пластмасови, медицински или оптични компоненти.