Добре дошли при Тех Индустри България ЕООД

Продукти, решения и услуги за индустрията

За нас

Тех Индустри България ЕООД е специализиран доставчик на продукти, решения и услуги за индустрията – от технологии за химична обработка на повърхнини, през приложения на UVC-технологии, до проектиране и доставка на оборудване и инсталации. Нашият екип има дългогодишен опит в изграждането на индивидуални решения за множество индустрии – металообработване, машиностроене, хранително-вкусова промишленост и производство на компоненти за автомобилната индустрия.
Внедряваме най-добрите, най-ефективните и икономически изгодни продукти при нашите крайни клиенти в България, като допринасяме ежедневно за технологичния трансфер, подобряването на качеството, безопасността на труд и опазването на околната среда в производствата. Ежедневно се стремим да бъдем най-добрия партньор за българския пазар за производителите, чиито марки представяме, както и изряден доставчик за нашите международни клиенти.

Нашата Визия

Ние доставяме, внедряваме, проектираме, оптимизираме и поддържаме технологии и оборудване, които имат силата да подобряват качеството и сигурността в производствата на нашите клиенти, да удължават живота на техните машини и да усъвършенстват крайния вид на продуктите им. 

 

Нашата Мисия

Чрез силата на технологичния трансфер и добрите практики в индустрията, ние създаваме препоставки за по-добра производителност и конкурентоспособност на българските компании. Нашата визия е ясен призив за повече знания, иновации, продукти и услуги, които стимулират отговорността към околната среда и безопасността на работното място.

Нашите Ценности

Коректност към клиентите. Професионализъм. Лична ефективност. Позитивни взаимоотношения. Обмен на знания и опит. Работа в спокойна и мотивираща среда.

 

 

 

Нашият екип

Запознайте се на нашия екип от високосвалифицирани професионалисти

инж. Янко Зайков
инж. Янко ЗайковУправител
инж. Георги Джурков
инж. Георги ДжурковИнженер Проекти
Александрина Калайджиева
Александрина КалайджиеваМениджър Продажби
Йовко Зайков
Йовко ЗайковСервиз и Монтаж
Петрана Зайкова
Петрана ЗайковаCEO & Founder
Ралица Хаджиева
Ралица ХаджиеваОфис Мениджър

Политика по качество

Политиката по качество на Тех Индустри България ЕООД е свързана с визията на ръководството за развитието на организацията при внос и доставка на оборудване и химикали за промишлеността, проектиране, производство и износ на оборудване за промишлеността, сервиз, гаранционно и извънгаранционно обслужване на оборудване за промишлеността с качество, отговарящо на растящите изисквания на клиентите и всички заинтересовани страни.

Image

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководството е определило следните основни цели:

 • Удовлетворяване на настоящите и бъдещи изисквания на Клиентите и Заинтересовани страни;
 • Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на предлаганите услуги и продукти;
 • Ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;
 • Оптимизиране на технологичните процеси чрез усвояване на нови технологии и оборудване за повишаване на икономическия ефект;
 •  Прилагане на систематичен подход за поддържане на обучението и повишаване квалификацията на служителите;
 • Поддържане на гъвкава маркетингова политика;
 • Непрекъснат мониторинг с цел повишаване удовлетвореността на Клиентите и качеството на предоставяните услуги и продукти;
 •  Мотивация на всички служители за подобряване на ежедневната работа;
 • Осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда;
 •  Поддържане и непрекъснато развиване на лидерските качества на Ръководството;
 • Увеличаване дела от печалбата, използван за реинвестиране;
 • Осигуряване на съответствие с приложимите законови и други изисквания, които Тех Индустри България ЕООД  си е поставила, чрез планирани мероприятия за непрекъснато информиране за изисквания на приложимото законодателство и нормативни изисквания;
 • Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана системата за управление на качеството;

“Като основател и собственик на Тех Индустри България ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по качество!”

© 2019 Tech Industry Bulgaria EOOD. All rights reserved.

Bulgarian (BG)

Our website is protected by DMC Firewall!